Безопасност вкъщи

Малките деца, нямат поч­ти никакъв опит и с любопитство изслед­ват околния свят, не могат да преценят потенциалните опасности, породени от водата, огъня, електричеството, отравя­нията и различни предмети от ежедневие­то.


Жилищни и общи помещения

   Най-често мястото на злополука са общи­те помещения, напр. кухнята и дневната, просто защото в тях се прекарва голяма част от свободно време.

   Същото важи и за свърз­ващите ги помежду им коридори, стълби­ща и врати.

   Най-опасни в такива помеще­ния са паданията върху хлъзгав под, нара­нявания от остри ръбове на мебели, изга­ряния, причинени от печки или други отоп­лителни уреди.

 • Падането върху хлъзгави или неравни по­дове, най-вече в банята или в пералното помещение, е една от честите причини за травми. Затова трябва незабавно да почиства­те, ако нещо бъде изсипано на пода. Имай­те предвид, че сапунът и другите почист­ващи препарати могат да направят хлъз­гав дори и грапавия под. Затова старател­но го забърсвайте с чиста вода и го подсу­шавайте добре.
 • Дръжте чантите си далеч от обсега на детето. В тях то може да се нарани с нещо остро, като химикалка, молив, пила за нокти и др.
 • Монтирайте райбер или ключалка в горната част на вратите, които не искате детето да може да отваря, за да не се нарани.
 • Изхвърлете или приберете всякакви мъхести рогозки, килими и изтривалки. Лазещото бебе събира всякакви мъхести кълба, които могат да станат причина за задавяне или задушаване.
 • Монтирайте предпазни гумени накрайници на всички остри ръбове, особено на масите, уредите, шкафовете и т. н.
 • Научете кои растения са опасни и кои не. Ако се окаже, че отглеждате от потенциално опасните, изнесете ги на балкона и ограничете достъпа до него
 • Електрическите контакти трябва да са извън досега на детето и да са снабдени с пред­пазни капачета в цялата къща.


 Кухня

    Като се вземат под внимание различните кухненски уреди и подправките, които се използват при приготвянето на храната, не е чак толкова необичайно, че в кухнята се крият твърде много опасности.

 • Поставяйте съ­довете с горещи течности колкото е въз­можно no-навътре от ръба на масата или плота за сервиране, така че децата да не могат да       ги достигат.
 • По същите съображения завъртайте дръжките на тендже­рите навътре, когато са на котлона.
 • Използвайте вътрешните котлони на печката.
 • Всички остри и режещи предмети трябва да са в достатъчно висок шкаф ако няма такъв да е обезопасен със заключващо устройство.
 • Когато има­те работа в кухнята, винаги оставяйте малките деца в проходилка или ги възпирай­те от влизане в кухнята.
 • Комбинацията от висока температура и възпламеними добавки (напр. олио и животински мазнини) превръща кухнята в място, където лесно може да възникне пожар или други инциденти.

Баня

   За малките деца банята представлява още едно от опасните места вкъщи. Най- вероятните злополуки са поражение от електрически ток и удавяне. Затова нико­га не оставяйте децата в банята без над­зор. Винаги изхождайте от мисълта, че малко дете може да се удави и в 1 мл вода.

 • Често се случват и изгаряния с гореща во­да, предимно при бебета. Затова никога не оставяйте бебе в банята заедно с де­те, което вече може само да отвори во­допроводен кран.
 • При къпане на детето винаги наливай­те във ваната най-напред студена вода. При доливането на гореща вода периодич­но проверявайте температурата с ла­кът. Сложете детето във ваната едва ко­гато водата се усеща приятно топла (не гореща).
 • Обвийте гумена лента около поставката за тоалетна хартия. Съвет: Тоалетна хартия вероятно няма да им навреди, но това ще ви спести от почистване по-късно! 
 • Дръжте капака на тоалетната чиния затворена.
 • Скрийте горещите инструменти (напр. преса за коса, сешоари за коса и т.н.) и всичко свързано с кабел.


Спални

Малките деца обичат да „пътешестват“, но не осъзнават опасностите, които съ­ществуват. Много от злополуките с деца са свързани с паднали мебели в спалните и детските стаи.

Детската стая е място, където деца­та могат да играят на воля, защото там играта им е по-свободна, от­колкото на друго място в къщата. Към въз­можните опасности спадат двуетажните легла, прозорците и опасните играчки.

 • Долепените до стените мебели и надстройки трябва да са здраво закрепени за тях или да са тол­кова масивни, че да не може да ги отмес­ти дете. 
 • Двуетажните лег­ла не са подходящи за деца под деветгодишна възраст. Ако заради ограниченото пространство има такова, то тогава горното легло трябва да има ограничител, за да не падне детето от него, докато спи. Горният край на ограничителя трябва да е поне с 15 см по-висок от матрака.
 • За да предотвратим падане на детето, прозорците, които са на височина по-малка от 1,5 м от пода, не трябва да се отварят повече от 10 см или пък трябва да са обезопасени с решетки или по друг начин.
 • Никога да не се поставят мебели толкова близо до прозорец, че дете да може да се покатери по тях и да го достигне. Ако мебелите не са със заоблени ръбове,има риск от сериозни наранявания при евентуално падане.
 • Погрижете се за прибирането на играчките, за да не се търкалят из стаята и в тях да се спъне някой.
 • Бъдете внимателни ако пердетата и щорите имат дълги висящи шнурове.
 • Бебешките креватчета също крият опасности от травми.Ако страничните прегради не са толкова високи,детето може да се покатери през тях. Пролуките на решетката трябва да са достатъчно малки, за да не може дете­то да пъхне главата си или някой крайник.
 • Демонтирайте от креватчето всички дребни детайли, които биха могли да бъ­дат поставени в устата.
 • Не оставяйте големи играчки при дете­то, които могат да бъдат използвани от него, за да се покатери по тях и да излезе.
 • Никога не оставяйте чанта/столче за но­сене на детето заедно с него върху маса, легло или пейка. За предпочитане е да не повивате или обличате детето върху ма­са, легло или подобни (може да падне), а върху кърпа на пода.
 • Не оставяйте бебето без надзор в проходилката. При нея съществува най-голям риск от опасна ситуация.


Детски играчки

Лошо направените или погрешно избрани играчки могат да доведат до сериозни, дори фатални последици. Децата до тригодишна възраст са най-силно застрашени, предимно от задушаване след аспира­ция на (части от) играчки. Малките деца обичат да поставят малки предмети в устата си като копче­та или монети и други малки части, напр. стъкленото око на плюшена играчка.


Основното правило гласи: Ако играчката мо­же да влезе в кутийката на малкоформатен филм за фотоапарат, значи тя е неподходяща за децата под три години.

 • Някои лошо проектирани играчки пред­ставляват сериозна заплаха. Трябва да вни­маваме предимно за игрите със стрели и лъкове, стреличките за хвърляне, самоле­тите и пушките-играчки, с които могат например да се изстрелват и моливи.
 • Меките играчки, напр. плюшените, мо­гат да създадат проблем, когато шевовете се отпуснат след дълга употреба. Пълнежът (понякога от късчета стиропор) може да бъде поставен в устата и да предизвика задушаване. Затова играчките с пластмасова пяна не са подходящи за деца под тригодишна възраст.
 • Играчките не трябва да имат шнурове, панделки или връзки, които са по-дълги от 30 см. Кърмачетата и малките деца могат лесно да се оплетат и задушат.
 • Върху моливите, боичките и флумастерите трябва да е указано, че не са отровни и леснозапалими.


Предотвратяване на отравяния

Знаем, че децата обичат да „тършуват“ сред почистващи препарати, инсектици­ди, химикали против замръзване и течно­сти за отпушване на канали. Най-честата причина за отравяния все пак са лекарст­ва, обикновено сънотворни, сиропи за каш­лица и антихистамини.

С ненапълно развитите си вкусови и обонятелни усе­щания, в комбинация с голяма порция любо­питство, децата са склонни да поставят в устата си всичко, което им попадне в ръцете. Често смятат таблетките за бонбони, а течните химикали за приятни напитки.

Можете да пре­дотвратите такива случаи, като веднага след употреба оставяте лекарствените средства в обезопасен и недостъпен за децата заключ­ващ се шкаф.

Повечето перални помещения крият същите опасности като кухните и баните.

Затова проверете дали праха за пране, белината и другите почистващи препарати, химическите продукти, спрейовете и други подобни са в заключени шкафове. 

Този сайт използва „бисквитки“ (cookies). Разглеждайки съдържанието на сайта, Вие се съгласявате с използването на „бисквитки“.

Добре
Виж още